Politikern

Politik och rösträtt

Selma Lagerlöf var hela livet starkt engagerad i kampen för kvinnans rätt i samhället. Hon utnyttjade varje tillfällen som gavs, att visa att en kvinna kan minst lika bra som en man. Selma Lagerlöf befolkade sina böcker med många kraftfulla kvinnor och hon deltog aktivt i kampen för kvinnans politiska rösträtt.

Vid Internationella rösträttskongressen i Stockholm 1911 höll hon talet Hem och stat, ett väl strukturerat retoriskt anförande om hur kvinnorna genom tiderna så framgångsrikt har skapat och byggt upp Hemmet, och om hur männen byggt upp, men hittills misskött sin skapelse, Staten.

Selma Lagerlöf var även engagerad i politik på lokal nivå. Hon var ledamot av kommunalnämnden och fattigvårdsstyrelsen i Östra Ämterviks socken.

Utdrag ur talet Hem och stat på rösträttskonferensen 1911

”Och se nu! Just i detta ögonblick i tiden, då staterna vacklar, så beundransvärt de än är uppförda, då den sociala omstörtningen synes stå för dörren, då är det den stora kvinnliga invasionen, in på det manliga arbetsfältet, in på statens mark tar sin början!
Har detta något att betyda? Eller betyder det endast, att kvinnan önskar sig bättre levnadsvillkor, likställighet, ombyte, frihet, makt? Varför kom den då just nu? Man skall vara blind för att inte se, döv för att inte höra.”

 

medlemskort

Medlemskort.

Kommunalpolitiker med Selma i mitten

Foto: D. O. Holmquist, Sunne. Bilden tillhör Östra Ämterviks hembygdsförening. Östra Ämterviks kommunalnämnd 1928. Stående fr. v: Oskar Larsson, Bonäs. Oskar Olsson, Visteberg. Ernfrid Larsson, Gunnerud. Gustaf Nilsson, Mosserud. Ragnar Hagestam, Prästbol. Adolf Borg, Norra Gunnerudstorp. August Söderberg, Norra Ås. O Larsson. Wilhelm Johansson, Dalen. Martin Boström, Bogerud. E Nilsson. J Persson. Bertil Eriksson, Humletorp. Samuel Friman, Smedsby. David Magnusson, Bonäsbråten. Sittande fr. v: Oskar Eriksson Fölsvik, Ivar Nielmark, Knutserud. Selma Lagerlöf, Mårbacka. Ragnar Chöler, Gårdsjö. Albin Wiklund, Korterud.