Mårbackapriset

»Pristagaren utses bland svenska eller utländska kulturarbetare, forskare, författare, konstnärer, musiker, representanter för teater, film, förlag, press m. m. Pristagaren skall ha anknytning till Selma Lagerlöfs författarskap eller de trakter, i vilken hon levat och verkat, eller företräda någon av de intresseriktningar, som var hennes.«

Ovanstående är citerat ur § 5 i stadgarna för Mårbackapriset. Dessa antogs av Mårbackastiftelsens styrelse den 22 april 1972. Priset delas ut vartannat år.

Birgitta Holm Mårbackapristagare 2020
Mårbackastiftelsens prismotivering
”…för mångåriga och banbrytande insatser inom svensk litteraturforskning, främst om kvinnors författarskap, samt för hennes nydanande och
inspirerande omtolkningar av Selma Lagerlöf.”
Prissumman är 25 000 kronor och delas ut vartannat år. Läs mer

Samtidigt tilldelas Ingemar Eliasson, tidigare riksmarskalk, statsråd och landshövding Mårbackaplaketten för ”hängivna insatser för
värmländsk kultur och i synnerhet för Selma Lagerlöfs författarskap och Mårbacka.”

Pristagare

2020 Birgitta Holm, författare och professor i litteraturvetenskap
strong>2018 Peter Englund, författare och historiker
2016 Ebba Witt-Brattström, professor i litteraturvetenskap
2014 Matti Bye, musiker och kompositör
2012 Anne Marie Bjerg, dansk översättare
2010 Maj Bylock, författare
2008 Jan Eliasson, fredsmäklare och f. d. utrikesminister
2006 Leif Stinnerbom, teaterregissör
2004 Karin Söder, f. d. utrikesminister
2002 Ying Toijer-Nilsson, författare
2000 Ulla-Britta Lagerroth, professor
1998 Vigdis Finnbogadóttir, Islands president
1996 Rolf Ekéus, ambassadör
1994 Rolf Edberg, författare
1992 Håkan Hagegård, operasångare
1990 Henrik Wivel, kulturjournalist
1988 Östra Emterviks hembygdsförenings teaterverksamhet
1986 Bengt Lagerkvist, regissör
1984 Inget pris delades ut
1982 Karl Olof Olsson, intendent på Mårbacka
1980 Kerstin Ekman, författarinna
1978 Erland Lagerroth, docent
1976 Göran Tunström, författare
1974 Johan Bergenstråhle, regissör
1972 Tove Jansson, författarinna

2020 års Mårbackapris går till författaren och professorn Birgitta Holm. Hon får priset för sin banbrytande forskning om Selma Lagerlöf. Mårbackastiftelsens prismotivering är: ”…för mångåriga och banbrytande insatser inom svensk litteraturforskning, främst om kvinnors författarskap, samt för hennes nydanande och inspirerande omtolkningar av Selma Lagerlöf.” Priset delades ut 4 september 2021.

2020 års Mårbackapris går till författaren och professorn Birgitta Holm. Hon får priset för sin banbrytande forskning om Selma Lagerlöf. Mårbackastiftelsens prismotivering är: ”…för mångåriga och banbrytande insatser inom svensk litteraturforskning, främst om kvinnors författarskap, samt för hennes nydanande och inspirerande omtolkningar av Selma Lagerlöf.” Priset delades ut 4 september 2021.

Foto: Caroline Andersson