Ladan och Stallet

”Men fastän lagården skulle ligga så där i skymundan, så skulle den byggas ståtligare än någon annan lagård i hela häradet.”

I Ladan och Ladugården hittar du idag olika utställningar. På nedre plan i Ladan finns också matsäcksrum och utanför en grillplats.

I Stallet har vi ibland teaterföreställningar, föreläsningar etc.

Selma Lagerlöf beskriver i memoarboken Mårbacka om hur den ståtliga lagården kom till. Den byggdes av Selma Lagerlöfs far, som planerade bygget i flera år och lät skära ut sten från Åsberget i närheten, tillverka lertegel vid ruddammen och fälla träd i skogen. Så började bygget, men det visade sig att ena hälften av grunden stod på blålera och grunden sjönk ned i dyn. Efter att ha lagt lass på lass med sten i leran försökte han åter börja bygga nästa år och hann börja mura upp tegelväggarna, när byggnaden åter sjönk ner i leran. Pengarna för bygget tog slut, men han envisades med att lagården skulle stå där han bestämt. Efter att ha talat med sin hustru fick familjen ta ett lån för att slutföra bygget, en skuld som var en anledning till att familjen så småningom tvingades sälja gården.