Back-Kajsas väg

Vandra i barnflickans spår

Mårbackas miniarboretum
Utefter Back-Kajsas väg har vi skapat ett för Värmland helt unikt arboretum. Här finns ett 15-tal trädarter, lämpade för skogsbruk, planterade och är tänkt att inspirera till att tänka nytt i skogen. Miniarboretet har skapats i samarbete med bl.a. SLUs forskningsenhet i Siljansfors och lövskogsexperter i södra Sverige. Skogsvårdsstyrelsen har tillsammans med Fryksdalens Sparbank, skogsbolag och plantskolor bidragit med resurser för att skapa denna försöks- och demonstrationsodling, miniarboretum.

Vandra i Selma Lagerlöfs spår till soldattorpet där barnflickan Back-Kajsa bodde. Fortsätt upp till Norra Åsberget med milsvid utsikt över Östra Ämtervik och Fryken. Upptäck spännande växter och märkliga stenblocksgrottor.
Vandringsleden är väl utmärkt men kräver rejäla skodon. Stigningen är brant på sina ställen, högsta punkten ligger på Norra Åsberget, 210 m högt. Leden börjar vid Mårbackas bussparkering.

Backarna eller Backtorp
Torpet Backarna ligger öster om Mårbacka och vid vandringsleden Back-Kajsas väg. Torpet låg under By hemman som ligger några kilometer sydväst om Mårbacka. Det är oklart när torpet byggdes men det är känt vilka som bodde här i mitten av 1800-talet.

För länge sedan låg marken under hemmanet Svenserud som ligger väster om dalgången. Det är den dalgång där Emtan nu rinner fram och som varje vår när den svämmar över gör oss Östemtingar påminda om att här en gång var sjöbotten. Från Svenserud drev man sin boskap österut över den sumpiga dalen för att de skulle få bete i västsluttningen av Norra Åsberget. Mårbacka var då en säter under Svenserud. Back-Kajsas väg börjar där, med en boskapsstig upp för berget, en så kallad hålväg. Den går upp och förbi Backtorpet där Back-Kajsa, bodde med sina föräldrar.

Selma Lagerlöf berättar i memoarboken Mårbacka hur hon drabbas av förlamning i benen och kan inte gå, men får hjälp av Back-Kajsa:

”En gång hade de på Mårbacka en barnpiga, som hette Back-Kajsa. Hon var tre alnar lång, hade ett stort grovt ansikte med stränga, mörka drag… Hon hade vuxit upp i det fattiga torpet Backarna i skogshöjden ovanför Mårbacka, där det inte bodde en människa i närheten… …. på en gång visste den stränga allvarsmänniskan hur hon skulle tala till ett barn. ”Inte ska Selma gråta för dä, sade hon ”Jag ska bära´na”.