Utställningar

Årets utställningar!

Våra utställningar hittar ni i Gamla sädesmagasinet, ladugården och i Stallet. Utställningarna ingår i entrépriset för området, 60 kr per vuxen.

Gamla Sädesmagasinet
En Sagolik Skola
I utställningen möter vi de förgrundsgestalter och pionjärer som kring förrförra sekelskiftet formade den svenska skolan. Fridtjuv Berg ”den svenska grundskolans fader”, Ellen Key, Carl Larsson, Selma Lagerlöf, som alla var av stor betydelse för att föra in konsten och litteraturen i skolan, berättar sin historia.

Vi får möta barnen i skolan, lärarna som utvecklade sin profession och eldsjälarna som verkade för elevernas tillgång till högklassig konst och litteratur.

Utställningen sätter fokus på pedagogiken, bilden och litteraturen som karaktäriserade folkskolans utveckling i ljuset av den svenska skolan idag.
Historien vandrar från tiden innan skolan fanns, över folkskolan, den allmänna grundskolan mot dagens skola.
Utställningen är stängd för säsongen.

Ladugården
Från barndomshem till författarhem. Så fort Selma Lagerlöf upptäckte att hon kunde försörja sig på att skriva väcktes drömmen om att kunna köpa tillbaka barndomshemmet. Utställningen visar arbetet med att bygga upp Mangårdsbyggnaden till nuvarande utseende, vilket stod klart för precis hundra år sedan, 1923. Utställningen är stängd för säsongen.

Utställningen En Sagolik Skola visas i Gamla Sädesmagasinet.

Utställningen En Sagolik Skola visas i Gamla Sädesmagasinet.

Så skapas ett författarhem.