Hemmet

Guidat besök i Selma Lagerlöfs hem

Mårbackas historia
Det nuvarande Mårbacka byggdes 1921-1923, men redan år 1609 skrevs gården in i jordeboken och därefter går det att följa dess skiftande öden som bondgård, prästgård och herrgård. År 1755 uppfördes den byggnad som Selma Lagerlöf föddes i och då anlades också en vacker trädgård.

År 1801 kom gården i Selma Lagerlöfs farfars ägo, då regementsskrivaren Daniel Lagerlöf gifte sig med Louise Lisa Maja Wennervik. Mårbacka ägdes av familjens till 1889, då den strax efter Selma Lagerlöfs fars död tvingades sälja gården.

År 1907 köpte Selma Lagerlöf tillbaka Mårbacka med kringliggande byggnader, och två år senare kunde hon efter att ha fått Nobelpriset också köpa marken. Hon använde den först som sommarbostad.

Det nya Mårbacka

Åren 1921–1923 lät Selma Lagerlöf bygga om huset till en riktig representativ herrgård efter ritningar av den kände arkitekten Isac Gustaf Clason.

I sitt testamente hade Selma Lagerlöf bestämt att Mårbacka skulle bevaras som en minnesgård, och visas för allmänheten som den såg ut vid hennes bortgång. Hemmet visas genom guidade turer. Se under öppettider och priser.

Selma Lagerlöfs hem kan nu ses i samband med guidade visningar

Målning av gamla Mårbacka
Det gamla Mårbacka målad av Selma Lagerlöfs morbror Christoffer Wallroth

Det gamla Mårbacka målad av Selma Lagerlöfs morbror Christoffer Wallroth

Interiör kök med AGAspis
Köket med AGA-spisen i centrum. Spisen var en gåva från spisens uppfinnare Gustaf Dalén, nobelpristagare i fysik 1912. Selma Lagerlöf var mycket stolt över sin AGA-spis och visade ofta spisen för sina besökare.

Köket med AGA-spisen i centrum. Spisen var en gåva från spisens uppfinnare Gustaf Dalén, nobelpristagare i fysik 1912. Selma Lagerlöf var mycket stolt över sin AGA-spis och visade ofta spisen för sina besökare.