Nils Holgersson

Mårbackastiftelsen utlyser uppdraget att skapa och genomföra en permanent utställning, baserad på Selma Lagerlöfs legendariska berättelse om Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Utställningen ska fånga en bred målgrupp, men i första hand väcka skolbarns och unga vuxnas intresse och engagemang, men också vara givande för vuxna besökare. Den röda tråden ska vara Selma Lagerlöfs syn på relationer mellan människor och mellan människor, djur och natur.

Läs mer  Nils Holgersson utställning

Obs vi har förlängt tidsfristen för inlämnandet till 9 november 2020.

För kontakt maila till elisabeth.lagerlof@gmail.com