Nils Holgersson

Denna sida är under utveckling, mer information kommer.

Mårbackastiftelsen utlyser uppdraget att skapa och genomföra en permanent utställning, baserad på Selma Lagerlöfs legendariska berättelse om Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Utställningen ska fånga en bred målgrupp, men i första hand väcka skolbarns och unga vuxnas intresse och engagemang, men också vara givande för vuxna besökare. Den röda tråden ska vara Selma Lagerlöfs syn på relationer mellan människor och mellan människor, djur och natur.

För kontakt maila till: NH@marbacka.com