Mårbackastiftelsen

Uppgiften att äga och förvalta

Mårbackastiftelsen är grundad av Selma Lagerlöf och har som uppgift att äga och förvalta Mårbacka som en släkt- och minnesgård. Mårbacka leds av en styrelse.

Mårbacka drivs av en privat stiftelse i enlighet med Selma Lagerlöfs testamente. Alla intäkter används till drift och underhåll av anläggningen. Verksamhetsansvarig är intendent Irene Henriksson och en personalstyrka på ca tjugo anställda, mest under sommarmånaderna. Till sin hjälp har hon även en chefsguide, en trädgårdsmästare och en caféansvarig.

Styrelse
Ordinarie
Karl-Johan Adolfsson, ordförande
070-371 32 35
kjadolfsson47@gmail.com

Ingrid Sörlin, vice ordförande
0565-321 22, 070-422 61 61
ingrid.sorlin@telia.com

Elisabeth Lagerlöf, sekreterare
08-662 24 22, 070-797 42 10,
0304-67 06 31 (sommarbostad, Skärhamn)
elisabeth.lagerlof@gmail.com

Tova Åberg
0293-101 92, 070-205 52 86
tova.aberg@gmail.com

Gudrun Kälvemark Sundqvist
070-641 48 82
gudrun.sundqvist@naturverk.com

Susanne Olsson
054-701 19 10
susanne.olsson@varmlandsmuseum.se

Ersättare
Anette Rhudin
070-601 32 77
anette.visten@gmail.com

Ola Persson
070-6725027
ola.persson@regionvarmland.se

Nils Ahlqvist
073-0228351
nils.ahlqvist@gmail.com

Magnus Bäärnhielm
070-3713235
bache@telia.com

Marie Ahlgren
073-817 17 61
ahlgren1969@hotmail.com

Ulf Nordström
076-10 71 341
Ulfn@mac.com

Mårbackastiftelsens styrelse är utsedd av:
• Släktföreningarna för arvingarna till Selma Lagerlöfs bror Daniel Lagerlöf och hennes syster Gerda Ahlgren.
• Värmlands Museiförening.
• Församlingsrådet i Östra Ämterviks församling.
• Stiftelsen Selma Lagerlöfs Litteraturpris.