Trädgården

I början av 1909 skrev Selma Lagerlöf till Ruth Brandberg, nyutexaminerad trädgårdsmästare, att hon planerade att anlägga en plantskola, då det inte fanns någon sådan i trakten. Ruth Brandberg anlitades och arbetade med trädgården. Någon plantskola blev det aldrig, men trädgården drevs som handelsträdgård. Päron och äpplen såldes på torget i Sunne och i Mårbackas egen handelsbod. Inkomsterna av verksamheten blev kanske inte så stora, men som hon senare skrev till Ruth Brandberg:

– Jag gör inte detta egentligen för att förtjäna, men jag tycker om att ha verksamhet omkring mig och även för att göra lite gagn för socknen.

Den nuvarande trädgården är restaurerad 1996–1997 under ledning av landskapsarkitekt Anna Tandre. Idag är Anna-Lena Sonesson ansvarig trädgårdsmästare. I samarbete med forskare försöker man återskapa trädgården såsom den såg ut på Selma Lagerlöf tid.

Trädgårdsvisning
Under sommartid håller någon av våra trädgårdsmästare guidad visning av Mårbackas trädgård, berättar om Selma Lagerlöfs intresse för odling, men ger också handfasta råd till besökarnas egna täppor. Möjligheter till trädgårdsvisning på torsdag kl. 14 (4/7, 11/7, 25/7, 8/8). Begränsat antal deltagare.

Rätta svaren på tipspromenaden:
Vuxen:
1.x 2.x 3.1 4.1 5.2 6.2 7.x 8.1 9.1 10.x 11.2 12.x
Barn:
1.x 2.1 3.x 4.2 5.2 6.1 7.x 8.2 9.2 10.2 11.x 12.1

Porten till Mårbacka i solsken
Selma vid äppelträd

På Mårbacka njöt Selma Lagerlöf av trädgården, av blommor, frukt och bär.

Flicka i trädgårdsarbete

I trädgården idag finns delar bevarade från Selma Lagerlöfs barndomstid, med exempel som hängasken och den stjärnformade planteringen framför huset. Under sommartid arbetas det febrilt i syfte att vara en vacker plats för inspiration och vila.