Lantbrukaren

Entusiastisk jordbrukare

När Selma Lagerlöf 1910 köpt tillbaka den mark och skog som en gång tillhört föräldrarnas Mårbacka, lade hon ner mycket pengar och kraft på att utveckla gården. Selma Lagerlöf visade stort intresse för ny teknik, jordbruksmaskiner och nya brukningsmetoder.

Emtan, en å väster om Mårbacka, brukade vår och höst svämma över både Mårbackas åkrar och andra gårdars mark nedströms. Därför bekostade hon dikning och rensning av Emtan.

Hon satsade stort och lät bygga ett nytt stall för att få plats för fler kor i den befintliga ladugården.

På gården fanns kor, hästar, grisar, gäss, höns och kalkoner. Selma Lagerlöf var också en av traktens största arbetsgivare, cirka 30 personer arbetade på gården. Mårbacka omfattar ca 90 ha jordbruksmark och 90 ha skogsmark. Idag sköts skogen i egen regi, medan jordbruksmarken är utarrenderad.

Lekande barn vid lada med Stallet i bakgrund

Hon satsade stort och lät bl. a. bygga ett nytt stall för att få plats med fler kor i ladugården.