Boksläpp I Gösta Berlings fotspår

21/5 12.30

Författaren Lena Gynnemo berättar och signerar boken i Mårbacka café.

Boken I Gösta Berlings fotspår presenterar de förmodade förebilderna till
Gösta Berling själv, majorskan och kavaljererna med flera. Händelser som den
stora översvämningen i Östmark och prästen i Södra Råda som bad om regn
vid den förödande torkan, har också hamnat i Gösta Berlings saga i sammanhang
som Selma själv skapade.

Dela evenemanget