Leaderprojekt Nils Holgersson på Mårbacka

22/9 - 30/11 00.00 - 00.00

Genom ett leaderprojekt pågår just nu arbetet kring att ta fram en utställning i lokalen Magasinet på Mårbacka. Projektet heter ”Nils Holgersson på Mårbacka” och utställningen kommer att vara ”En sagolik skola”. Lokalen kommer att kunna användas maj – september. Målgruppen är främst skolgruppper och barnfamiljer.

Magasinet kommer att anpassas genom bl a ny trappa interiört samt handikapp ramp och brandtrappa exteriört. På övervåningen kommer utställningen hållas, och på nedervåningen samlingslokal och en läshörna.

För att öka skolelevernas utbyte av besöket på Mårbacka, så kan skolklasserna erbjudas en kort introduktion av en guide i samband med skolteatern innan de släpps in på utställningen.

Skolteater som ger en levande bild av Selma Lagerlöfs liv på Mårbacka och en väv av berättelser ex. hämtade ur ”Ett Mårbackabarn”, ”Från skilda tider”, ”Troll och Människor”, ”Kejsarn av Portugallien” och ”Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. Berättarteater av professionella skådespelare.

Dela evenemanget