Årets utställning
Välkommen till våra utställningar
Årets utställning i Ladan
Selma och Det Stora Kriget, presenterar material, varav mycket är opublicerat. Selma Lagerlöfs kommenterar initierat och träffsäkert första världskrigets utveckling. Utställning är också en tillgång för de som vill studera vidare i ämnet Första världskriget och romanen Bannlyst (1918)

Temautställning består av tre delar
Det stora krigets utbrott, producerad av Nils Ahlkvist.
Selma Lagerlöf och Det Stora Kriget,
producerad av Lars Grönkvist.
En protestromans tillkomst, producerad av Lena Larsson.

I Ladan har vi också vår basutställning, Selma Lagerlöf ett levande författarskap. För de yngre har vi utställningen Följ Nils Holgersson till nya höjder.

Utställningarna i Ladan är öppna t.o.m. 30 september.

Konstutställning i Cafét
Här ställer konstnären Tage Åsén ställer ut
Tage är född 1943 och uppvuxen i Sunne. Han har under ett drygt halvsekellångt konstnärskap ofta skildrat sin barndoms Fryksdalen och har i snart fyra decennier haft sin konstnärliga bas i just Östra Ämtervik.

Tage Åsén

 

Selma och Det Stora Kriget
Selma Lagerlöf ett levande författarskap
Följ Nils Holgersson mot nya höjder