Selma Lagerlöf
Klicka för större bild
o
Citat efter Selma Lagerlöf
Hem och stat pdf 60 KB
För Selma Lagerlöf fanns kampen för kvinnans rätt i samhället med hela livet. Hon utnyttjade alla tillfällen som gavs, att visa att en kvinna kan spela på samma bana som männen, hon befolkade sina böcker med många starka kvinnor och hon deltog aktivt i kampen för kvinnans politiska rösträtt.
Vid Internationella rösträttskongressen i Stockholm 1911 höll hon talet Hem och stat. Ett välbyggt retoriskt anförande om hur kvinnorna genom tiderna så framgångsrikt har skapat och byggt upp hemmet, och om hur männen byggt upp men hittills misskött sin skapelse, staten.
Selma Lagerlöf var även engagerad politiskt på lokal nivå. Hon var ledamot av kommunalnämnden och fattigvårdsstyrelsen i Östra Ämterviks kommun.