Selma Lagerlöf
o

Citat efter Selma Lagerlöf

När Selma Lagerlöf 1910 köpt jordbruks- och skogsmarken som tillhörde Mårbacka inledde hon en ny karriär – som jordbrukare. Hennes entusiasm var enorm och hon började omedelbart planera hur hon skulle utveckla jordbruket.

Älven Emtan som brukade svämma över både vår och höst var ett bekymmer för både Mårbackas åkrar och den nedströms liggande åkermarken. Därför bekostade hon ett dinkningsprojekt för rensning av älven.

Hon satsade stort och lät bl. a. bygga ett nytt stall för att få mer plats i ladugården för en utökad kobesättning.

På gården fanns kor, hästar, grisar, gäss, höns och kalkoner. Selma Lagerlöf var också en av traktens största arbetsgivare, cirka 30 personer arbetade på gården. Mårbacka omfattar 70 ha jordbruksmark och 100 ha skogsmark. Jordbruksmarken är idag utarrenderad.