Selma Lagerlöf - entreprenören
Klicka för stor bild

Klicka och läs mer

Citat efter Selma Lagerlöf
På Mårbacka fick Selma Lagerlöf mobilisera sitt sinne för nytänkande och entreprenörskap för att klara gårdens ekonomi. Hon anlade en stor äppelodling, köksträdgård och även en kryddträdgård. Varorna som producerades såldes i gårdens egen affär, och i Sunne både på torget och till hotellen. Förutom lantbruket drev hon under en kortare period Aktiebolaget Mårbacka Havremjöl.
Aktiebolaget Mårbacka Havremjöl
Havren rostades och maldes vid Gårdsjö Kvarn. Därifrån transpoterades mjölet med lastbil till Västra Flygeln på Mårbacka där det paketerades. Mjölet såldes bl. a. på NK i Stockholm och exporterades även till USA.
Tyvärr fick inte Mårbacka Havremjöl någon större marknad, därför lades aktiebolaget ned efter några år.