Mårbackas öppettider

Tillträde till minnesgården endast vid guidad visning

GRUPPER OCH SÄLLSKAP
Vi tar emot förbokade grupper och sällskap under hela året. Boka en guidad visning av Minnesgården bara för Ert sällskap!
Pris för guidad visning: 100 kr/pers eller minimum 1500 kr.
Vid bokningen kommer vi överens om dag och tid för visningen. Butiken öppen efter visningen.
Entré till området tillkommer under maj–september.

24/6–11/8. Öppet dagligen 10–17.30
Guidade visningar kl.10–16, 2–3 ggr/tim.
Gestaltande visningar dagligen 10.30 och 13.30
Visningar på engelska dagligen 12.30 t.o.m. 18/8
Visningar på tyska dagligen 11.30 t.o.m 18/8
Caféet öppet 10–17.30, varm mat serveras mellan 12–15.
Butiken öppen 11–17.30

4/7–8/8. Guidade trädgårdsvisningar
Torsdagar kl. 14.
Vuxna 75 kr. barn i målsmans sällskap fritt.

20/7. Tidsresan
Dramatiserad bussresa från Karlstad
Möt Selma Lagerlöf på Mårbacka och hör hennes funderingar om hon ska studera och skriva eller om hon ska ta en annan bana i livet. Kanske kan du påverka henne och vår historia?
Läs mer på: sommarteater.nu/tidsresan

22/7. Mårbackas familjedag
Skriv ut familjedagens program
10.30 Guidad vandring

Guidad vandring till Norra Åsberget med Gudrun och Per Sundqvist. Vandring c: a 3 km i kuperad skogsterräng, stadiga skor rekommenderas. Ta gärna med vattenflaska! Samling vid biljettkuren. Begränsat antal.
Vuxen: 100 kr, barn 25 kr.
Barn i målsmans sällskap.
Fika ingår.
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 Sagoläsning i Smedjan
Med sagotant Birgitta (c:a 20 min). Begränsat antal, så hämta din biljett i biljettkuren (fritt).
11.20 och 13.20 Guidad gestaltad visning i Minnesgården
105 kr/vuxen, 50 kr barn.
12.00, 14.00 och 15.00. Selma berättar
Träffa Selma Lagerlöf och hör henne berätta om när hon var barn på Mårbacka. Plats Stallet.
14.00 Gårdsvandring med Göran Bengtsson
Selma Lagerlöf var, vid sidan av sitt författarskap, entreprenör och arbetsgivare och mycket intresserad av sitt jord- och skogsbruk. Följ med på en utomhusvisning och hör om Selma Lagerlöf som jord- och skogsbrukare.
Avgift: 75 kr. Samling vid biljettkuren.
15.00 Medi-yoga
Yogainstruktör Äwa Johansson, Äwas Naturhälsa.
Rekommenderas från 15 år. 75 kr/pers.
15.00 Trädgårdsvisning med trädgårdsmästaren
Hör om Selma Lagerlöfs intresse för trädgården. Följ med trädgårdsmästaren som visar och berättar om Mårbackas trädgård.
Pris vuxen 75 kr, barn fritt i målsmans sällskap.
15.45–16.30 Härlig somrig sång- och musikstund
Vuxna och barn tillsammans.
Plats Stallet. Sunne pastorat. Fri entré.
16.30 Familjegudstjänst i Stallet
Med musik. Präst Anna Düring, Östra Ämterviks församling.
Missa inte!
11.00–16.00 Rundturer med häst och vagn
20 kr/pers/tur.
11.00–16.00 Fryksdalens biodlarförening
Visar honungsframställning, vid bikuporna.
10.00–16.00 Skrivarstuga i Arbetarbostaden
Här har barn och vuxna möjlighet att gemensamt skapa fantasifulla historier och utveckla sitt berättande.
Regi Klarälvdalens folkhögskola. Fritt.

27/7. Tidsresan
Dramatiserad bussresa från Karlstad
Möt Selma Lagerlöf på Mårbacka och hör hennes funderingar om hon ska studera och skriva eller om hon ska ta en annan bana i livet. Kanske kan du påverka henne och vår historia?
Läs mer på: sommarteater.nu/tidsresan

4/8–11/8. Kulturveckan i Sunne
Program på Mårbacka under Kulturvackan
Måndag 5 aug.
9.00–16.00 Äntligen stod prästen i predikstolen
Skrivarkursen i Arbetarbostaden pågår 5–8 augusti
Ja, du kanske inte blir en ny Selma Lagerlöf omedelbart, men här kommer chansen att utveckla ditt skrivande – välkommen till vår skrivarkurs! Vi diskuterar infallsvinklar med utgångspunkt från Selma Lagerlöfs texter och skriver egna arbeten på några av de teman som genomsyrar hennes verk. Här kommer vi bland annat att ha ingångar som "Barndomsminnet – det ljusa och det mörka", "Kärlekens kraft", "Hemsökelser" och "Skrönan" som uttrycksform. Vi kommer också att fundera kring "vad hade hänt om…" och blanda teori kring det skrivna ordet och hantverket med uppläsningar och litteratursamtal.
Avgift 1800 kr/4 dagar.
Anmälan senast 1 augusti till Ingalill Junedahl 070–56512 62
eller ingalill.junedahl@regionvarmland.se
Arr. Mårbackastiftelsen och Klarälvdalens Folkhögskola

Måndag 5 aug. 10.00 Back-Kajsas väg
Samling vid biljettkuren
Naturvandring med fika, Guider Gudrun och Per Sundqvist.
Avgift 100 kr.
Arr. Mårbackastiftelsen

Tisdag 6 aug. 14.00 Vägen mellan himmel och jord
Stallet
Teater med skådespelaren Björn Söderbäck.
Vuxen 100 kr. barn 50 kr.
Arr. Mårbackastiftelsen

Tisdag 6 aug.16.00 Gårdsvandring
Samling vid Sunnetavlan
Selma Lagerlöf som jord- och skogsbrukare.
Guide Göran Bengtsson.
Vuxen 75 kr. barn fritt i målsmans sällskap.
Arr. Mårbackastiftelsen

Onsdag 7 aug. 9.00–16.00 Kulturveckans skrivarstuga
På vår endagskurs i Arbetarbostaden låter vi Selma Lagerlöfs texter inspirera och berika ditt skrivande.  Du kan även kombinera onsdag och fredagens kurs.
Avgift 500 kr.
Anmälan senast 1 augusti till Ingalill Junedahl 070–56512 62
eller ingalill.junedahl@regionvarmland.se
Arr. Mårbackastiftelsen och Klarälvdalens Folkhögskola

Onsdag 7 aug. 14.00 Ellen Key och Tolfterna
Stallet
Nätverkande kvinnor i sekelskiftets Stockholm
Under den tidiga kampen för kvinnors rättigheter startar Ellen Key Tolfternas samkväm. Där möts kvinnor över klassgränserna för att diskutera, lyssna på föredrag och musik. Föredrag av Lisbeth Håkansson Petré, bibliotekarie och författare till boken Tisdagar med Tolfterna som utkommer på Stockholmia förlag sommaren 2019.
Entré: 100 kr.
Arr: Stiftelsen Selma Lagerlöfs Litteraturpris och Mårbackastiftelsen

Onsdag 7 aug. 18.00 Litterär andakt om "starka kvinnor"
Komminister Anna Düring och musiker Caroline Eriksson Waerme. Samling uteserveringen.
Arr. Östra Ämterviks församling

Onsdag 7 aug. 19.00 Löjtnant Lagerlöfs födelsedag
Samling vid uteserveringen
Vandring i Mårbackas omgivningar, guider Olof Olsson och Göran Bengtsson.
Vuxen 50 kr. Barn 25 kr.
Arr. Föreningen Trillan och Kyrkvägar

Hemma i världen, världen i hemmet Torsdag 8 aug. Seminariedag i Stallet 10–16
HEMMA I VÄRLDEN, VÄRLDEN I HEMMET

Nordens diktardrottningar Selma Lagerlöf, Sigrid Undset och Karen Blixen. Läs hela programmet
Boka biljett på www.tickster.com
Biljett seminariedagen 350 SEK inkl. lunch och fika.
Guidad visning 105 SEK. (Bokningsavgift tillkommer).
Arr: Mårbackastiftelsen, Karen Blixenmuseet, Sigrid Undset-selskapet och Selma Lagerlöf-sällskapet

Torsdag 8 aug. 14.00 Trädgårdsvisning
Samling vid biljettkuren
Vuxen 75 kr. barn i målsmans sällskap fritt.
Arr. Mårbackastiftelsen

Fredag 9 aug. 9.00–16.00 Kulturveckans skrivarstuga
På vår endagskurs i Arbetarbostaden på Mårbacka låter vi Selma Lagerlöfs texter inspirera och berika ditt skrivande.  Du kan även kombinera onsdag och fredagens kurs.
Kostnad 500 kr/dag.
Anmälan senast 1 augusti till Ingalill Junedahl 070–565 12 62
eller ingalill.junedahl@regionvarmland.se
Arr. Mårbackastiftelsen och Klarälvdalens Folkhögskola

Fredag 9 aug. 11.00 Selma Lagerlöf och Det stora kriget
Ladan
Selma Lagerlöf sitter på Mårbackas veranda och njuter av friden. Ute i Europa är det fullt krig, I brev till Valborg Olander och Sophie Elkan förmedlar hon sin syn på de stridande länderna. Selma Lagerlöf har en favorit, men skräms samtidigt av politiska ambitioner som hotar ödelägga hela den europeiska kulturen. Elisabeth Lagerlöf och Lars Grönkvist.
Entré 75 kr
Arr. Mårbackastiftelsen

Fredag 9 aug. 15.00 Jag vill sätta världen i rörelse
– En biografi över Selma Lagerlöf
Stallet
Förhandspresentation av en ny biografi om Selma Lagerlöf skriven av författaren Anna-Karin Palm. Biografin ges ut på Albert Bonniers Förlag i slutet av augusti. Som första publik får vi ta del av Anna-Karin Palms arbete med att närma sig Lagerlöf liv och verk.
Entré: 100 kr.
Arr: Stiftelsen Selma Lagerlöfs Litteraturpris och Mårbackastiftelsen 

Lördag 10 aug. Tidsresan
Dramatiserad bussresa från Karlstad
Möt Selma Lagerlöf på Mårbacka och hör hennes funderingar om hon ska studera och skriva eller om hon ska ta en annan bana i livet. Kanske kan du påverka henne och vår historia?
Läs mer på: sommarteater.nu/tidsresan

Söndag 11 aug. 18.00 Ett spektakel i löjtnant Lagerlöfs anda Stallet
Kultursällskapet Kavaljererna framför varje år spektakelversioner av Selma Lagerlöfs romaner inspirerade av de spex och upptåg som hörde samman med löjtnant Lagerlöfs födelsedag den 17 augusti.
Frivillig entré.
Arr. Stiftelsen Selma Lagerlöfs Litteraturpris, Kultursällskapet Kavaljererna och Mårbackastiftelsen
12/8–25/8. Öppet dagligen 11.00–16.30
Guidade visningar kl. 11, 12, 13, 14 och 15
Visningar på engelska dagligen 12.30 t.o.m. 18/8
Visningar på tyska dagligen 11.30 t.o.m 18/8
Caféet öppet 11.00–16.30, varm mat serveras mellan 12–15
Butiken öppen 12–16.30.

17/8. Löjtnant Lagerlöfs födelsedag
11.00 och 13.00 Gårdsvandring
12.00 Sunne Manskör sjunger bl.a. Bellman
12.45 och 13.30 Gestaltad visning i Minnesgården
16.00 Teater med Emterviksamatörerna
Den Snillrike Kavaljeren Gösta Tunlöf af Prästbol.
Plats: Stallet. Vuxen 100 kr. barn fritt.

24/8. Tidsresan
Dramatiserad bussresa från Karlstad
Möt Selma Lagerlöf på Mårbacka och hör hennes funderingar om hon ska studera och skriva eller om hon ska ta en annan bana i livet. Kanske kan du påverka henne och vår historia?
Läs mer på: sommarteater.nu/tidsresan
26/8–29/9. Öppet lördagar och söndagar 11–16
Guidade visningar kl. 11, 12, 13 och 14.
Caféet öppet 11–16.
Butiken öppen 12–16.

7/9. Äpplets Dag
Mårbackas höstmarknad.
Separat program kommer.
Entré 80 kr. med årskort 40 kr.

5/10–31/12. Öppet lördagar
Guidad visning av minnesgården kl. 14.
Butik öppen efter visningen.

Afternoon Tea i Cafét
Lördag 5/10 och 12/10. Två sittningar: kl. 15 och 16.30.
Pris 275 kr.

31/10–3/11 Jul på Mårbacka
Svenska Slottsmässors årliga julmarknad. Läs mer.
Guidad visning av minnesgården varje timme kl. 12–16
Cafét öppet tors–lör. 10–18. Söndag öppet 10–17.
Vi har Café även i Ladan.
Butiken öppen tors–lör. 11–18. Söndag öppen 11–17.

Spökvisningar
Lördag 16/11, kl.18.00 och 19.30.
Lördag 23/11, kl.18.00 och 19.30.
Lördag 30/11, kl.18.00.
Följ med på en guidad visning av Mårbacka Minnesgård med fokus på spöken och historier om det övernaturliga!
Entré: Vuxen 175 kr. Barn 85 kr.
Spökvisningarna är lämpliga från 9 år.
Begränsat antal.
Förboka 0565-310 27 info@marbacka.com
Tips – För grupper kan vi erbjuda spökvisningar efter överenskommelse. Kontakta oss för prisuppgift och bokning.

20/11. Selma Lagerlöfs födelsedag

25/12. Juldagsvisning 14.00
Guidad visning i vår julpyntade Minnesgård.
Vi bjuder på glögg och pepparkaka.
Butiken öppen efter visning. Caféet stängt.
Obs förbokas!

ENTRÉAVGIFTER MAJ–SEPTEMBER 2019
Är ni fler än fyra personer som vill gå på någon av våra ordinarie visningar så boka gärna in er i förväg.
Kontakt 0565-310 27 eller info@marbacka.com

Entré till området  
Vuxen 40 kr
Barn upp till 15 år
Fritt
Grupp 30 kr

Guidad visning av Minnesgården  
Vuxen 105 kr
Barn upp till 15 år 50 kr
Studerande 90 kr
Familj 2 vuxna och 2 barn 285 kr
Gestaltande visning 115 kr
Grupp, guidad visning av Minnesgården
Minst 15 personer som bokas och betalas gemensamt
Grupp vuxna 100 kr
Grupp gymnasieelever 70 kr
Grupp gestaltande visning 105 kr

Spökvisning  
Vuxen 175 kr
Barn 85 kr

Trädgårdsvisningar och gårdsvandringar  
Vuxen 75 kr
Barn upp till 15 år i målsmans sällskap
Fritt

Äpplets Dag  
Entré 80 kr
Entré med Årskort 40 kr

Årskort  
Gäller för entré till området, utställningar och trädgård,
gäller även som delbetalning vid vissa program.
200 kr