Om oss på Mårbacka
gifMårbackastiftelsen är grundad av Selma Lagerlöf och har som uppgift att äga och förvalta Mårbacka som en släkt- och minnesgård. Mårbacka leds av en styrelse.

Mårbacka drivs av en privat stiftelse i enlighet med Selma Lagerlöfs testamente. Alla intäkter används till drift och underhåll av anläggningen. Verksamhetsansvarig är intendent Irene Henriksson och en personalstyrka på ca tjugo anställda, mest under sommarmånaderna. Till sin hjälp har hon även en chefsguide, en trädgårdsmästare och en vaktmästare.

Styrelse
Karl-Johan Adolfsson, ordförande
070-371 32 35, 0565-510 66
kjadolfsson47@gmail.com

Ingrid Sörlin, vice ordförande
0565-321 22, 070-422 61 61
ingrid.sorlin@telia.com

Elisabeth Lagerlöf, sekreterare
08-662 24 22, 08-541 398 95, 070-797 42 10
0304-67 06 31 (sommarbostad, Skärhamn)
elisabeth.lagerlof@gmail.com

Tova Åberg
0293-101 92, 070-205 52 86
tova.aberg@gmail.com

Anette Rhudin
070-601 32 77
Anette.rhudin@dirigo.se

Gudrun Kälvemark Sundqvist
0565-301 04 070-641 48 82
gudrun.sundqvist@naturverk.com

Ersättare
Susanne Olsson
054-701 19 10
susanne.olsson@varmlandsmuseum.se

Margareta Wallin Victorin
073-930 79 48
maggan@persby.se

Maria Olofsdotter Bråkenhielm
0565-300 37
maria_olofsdotter@hotmail.com

Daniel Vinge
031-769 05 69, 070-798 59 50
vingedaniel@gmail.com

Anna Nordlund
018-30 26 19, 070-130 19 81
anna.nordlund@edu.uu.se

Marie Ahlgren
073-817 17 61
ahlgren1969@hotmail.com

Mårbackastiftelsens styrelse är utsedd av:
Släktföreningarna för arvingarna till Selma Lagerlöfs bror Daniel Lagerlöf och hennes syster Gerda Ahlgren.
Värmlands Museiförening.
Kyrkorådet i Östra Ämterviks församling.
Stiftelsen Selma Lagerlöfs Litteraturpris.