Länkar
Dalarnas museum
www.dalarnasmuseum.se

Ingmarsspelen i Nås
www.ingmarsspelen.se

Litteraturbanken
litteraturbanken.se

Nobelpristagarna och det renande kriget
Läs Nils Ahlqvist artikel på SvD:s hemsida

SELMA LAGERLÖF NETWORK
www.lagerlof.llc.ed.ac.uk

Selma Lagerlöf-Sällskapet
www.selmalagerlof.org

Sonia Brandes
Sonia Brandes tolkar »En herrgårdssägen«

Stiftelsen Selma Lagerlöfs Litteraturpris
www.kulturveckanisunne.se