Gestaltande visningar dagligen: 10.30, 12.30 och 14.30.
STÄNG
Nils HolgerssonNils Holgersson
Efter att boken Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige publicerats kom ett brev till Selma Lagerlöf där det berättades om en fattig pojke som var i behov av ett nytt hem; hans namn var Nils Holgersson. Selma tog sig an honom. Men det var inte så enkelt för den unge pojken att ha det namnet, bo hos Selma Lagerlöf på Mårbacka och försöka få en normal uppväxt.

Han emigrerade i 20-årsåldern till Amerika för att skapa en framtid där. Nu är han tillbaka på Mårbacka där han guidar er runt i sin fostermors hem och berättar om hennes liv.

Nils Holgersson

Gerda AhlgrenGerda Ahlgren
Gerda var Selma Lagerlöfs yngre syster och syskonen hade hela livet nära kontakt. De bodde nära varandra i Falun, Dalarna. Selma Lagerlöf flyttade dit för att vara nära Gerda, och verkade där som författare under många år.

Systrarna hjälpte och stöttade varandra under livets skeden, som när Gerda blev änka, och tog också ett gemensamt ansvar för sin gamla mor. Det var också Gerda som satt vid kära syster Selmas sida den sista tiden i livet. Gerda vill nu visa upp sin kära systers hem, och även berätta några historier om deras uppväxt och liv tillsammans.

Gerda Ahlgren

Henrik AhlgrenHenrik Ahlgren
Henrik Ahlgren var äldsta sonen till Selma Lagerlöfs lillasyster Gerda och han lärde känna sin moster redan under Faluntiden. Han och hans syskon döpte Selma Lagerlöfs hus i Falun till Lagerlöfsgården, och moster Selma besökte man gärna! Henrik följde med sin moster till Mårbacka och blev där inspektor för gårdsskötseln. Han var mycket kunnig i jordbruket och kände väl till människorna i trakten.

Han var också delaktig i de företag moster Selma startade, speciellt Mårbacka Havrekraft. Nu tar han er med på en visning i sin mosters hem och berättar gärna små anekdoter. 

Mårbacka Havrekraft

Daniel LagerlöfDaniel Lagerlöf
Selma Lagerlöfs storebror Daniel var äldst av Lagerlöfssyskonen, åtta år äldre än Selma. Han lämnade tidigt Mårbacka för studier, vilket slutligen resulterade i en läkarexamen vid Uppsala universitet. Han bosätte sig i Kungälv, där han verkade som stadsläkare. 

Den unga Selma Lagerlöf hade en ganska kylig relation till sin storebror, vilket hon skriver om i sina memoarböcker. Trots att Selmas läshuvud var minst lika framstående som Daniels, var det hans intellekt som bekostades med högre studier – djupt orättvist enligt Selma. Daniel tyckte å sin sida att lillasystern kunde vara tråkig och naiv. 

Som vuxna umgicks dock Selma och Daniel regelbundet, och besökte varandra i Kungälv respektive Emtervik. Besöken i Kungälv gav inspiration till flera av Selma Lagerlöfs romaner, där Herr Arnes penningar samt Drottningar i Kungahälla är de två mest framstående exemplen.

Följ med Daniel i huset, som en gång var deras gemensamma barndomshem. Här berättar han om sin berömda syster.
Daniel Lagerlöf

STÄNG